Esset1år_banner.png

Esset 1 år - Genom vildmarken med försiktig tvärsäkerhet

Concrete Wall

Senaste artiklarna

4 maj 2021

Opinion: Gated communities - En rätt eller en orättvisa?

Att grindsamhällen kommit till Sverige är mycket problematiskt menar Essets skribent Henrik.

28 apr. 2021

Esset tries: Campus lunch under 50 SEK

It has happened again; you have forgotten your lunchbox at home. With only one day left until your next paycheck and your bank balance at...

Annons

26 apr. 2021

Recorded Lectures - What Do the Rules Say?

The transition to home studies through Zoom made it possible overnight for teachers to easily record their lectures. For students this...

11 apr. 2021

Esset 1 år - Genom vildmarken med försiktig tvärsäkerhet

Idag den 11:e april är det ett år sedan Essets hemsida blev tillgänglig för alla. Chefredacteur Kalle delar med sig av sina reflektioner.

6 apr. 2021

Inspelning av föreläsningar – vad gäller?

Huruvida en föreläsning spelas in eller inte varierar stort från kurs till kurs. Men vilka regler finns det kring inspelning egentligen?