top of page
Om oss

Om oss

Vad är ESSET?

ESSET är en studenttidning kopplad till samhällsbyggnadssektionen vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Tidningen har som uppdrag att kritiskt granska samhällsbyggnadssektionens, Tekniska högskolans studentkårs och Kungliga Tekniska högskolans verksamhet. Tidningen ska fungera som ett sätt för medlemmarna att hålla sig uppdaterade kring det som händer omkring dem och påverkar deras tillvaro.

Chefredacteur är ansvarig utgivare och blir utsedd på ett av samhällsbyggnadssektionens föreningsmöten som även fastställer tidningens budget. Redaktionen arbetar efter mediernas publicitetsregler samt samhällsbyggnadssektionens stadgar och andra styrdokument. Innehållet som publiceras och eventuella åsikter som redovisas representerar dock inte sektionen och inga artiklar förhandsgranskas av några andra än redaktionen.

 

ESSET är religiöst och politiskt obunden.

Esset_sociala_medier.png
bottom of page