top of page

Ordförande har ordet

Nytt år innebär ny sektionsstyrelse och i spetsen står nyvalda ordförande Oskar Sundström. Vilka planer har han för det kommande verksamhetsåret och hur ska sektionen tackla år två av restriktioner i Covid-19:s spår? Ordförande har ordet.Hej Sektionen!


Som ni säkert vet drar verksamhetsåret 2021 igång den 1:a januari, men styrelsen 2021 har redan tjuvstartat i form av överlämningar med våra företrädare samt en digital kick-off. Som en grupp har vi diskuterat medskick från styrelsen 2020, vilka värderingar vi som grupp vill arbeta utifrån samt vilka visioner vi har för 2021. Jag kan med glädje meddela att vår gemensamma passion & målsättning är att tillgängliggöra sektionen samt de engagemang vi har att erbjuda för alla medlemmar. Speciellt har vi diskuterat hur vi bäst skall nå ut till de nya studenterna på vår sektion vars första tid på KTH präglats hårt av den pågående pandemin. Det är otroligt viktigt för oss att nå ut till dem som ännu inte sett eller har missat det fantastiska utbud av aktiviteter vi som sektion har att erbjuda. Då vi i skrivande stund ännu inte haft vårt första styrelsemöte får vi se hur detta arbete kommer yttra sig, men det är en viktig fråga som ligger oss varmt om hjärtat.


Under verksamhetsåret kommer vi ha som målsättning att styrelsearbetet skall präglas av transparens gentemot sektionens medlemmar och funktionärer. Detta kommer yttra sig i ett arbete med att tydligt kommunicera beslut & resonemang, men även i en öppenhet för frågor & funderingar samt att aktivt bjuda in sektionen till att komma med input till vårt fortlöpande arbete.


Covid-19 kommer fortsatt ha en stor påverkan på vår verksamhet under 2021 i form av restriktioner samt osäkerheter i hurvida planerade event kommer kunna genomföras. För att inte tala om osäkerheten i det ekonomiska läget. Vi kan inte göra annat än att hoppas på det bästa, försöka planera proaktivt, följa riktlinjerna från myndigheterna samt hålla oss uppdaterade på hur läget utvecklar sig. Detta kommer troligtvis vara en stående punkt på agendan för styrelsen 2021, men precis som vi klarade av 2020 är jag övertygad om att vi kommer ta oss igenom nästa år genom att jobba tillsammans för att göra vår lilla del av världen till en bättre plats.


Nu närmast i januari väntar möten med myndigheter och banken för att se till att vi har allt på plats för att säkerställa serveringstillstånd samt andra nödvändigheter som krävs för att bedriva verksamheten som vanligt när läget ser ljusare ut. Det var allt för denna gången. Tillsammans kommer vi ta oss igenom dessa oklara tider, det är jag helt övertygad om! Ta hand om era medmänniskor och håll er friska så ses vi förhoppningsvis snart på Campus eller i oaSen!


Varma hälsningar,

Eder Ordförande

Oskar Sundström


Om författaren

Oskar Sundström är ordförande i Samhällsbyggnadssektionens styrelse vars ansvar är att sörja för föreningens löpande och långsiktiga förvaltning. Styrelsen består av tio personer med olika ansvarsområden, från ekonomi till jämställdhetsfrågor. Kontakt: styrelsen@s.kth.se

Comments


Annons

Annonsera med ESSET

Senaste artiklarna

Annons

bottom of page