top of page

KTH 2023 - Vad KTH Campusplan avslöjar om vår skolas framtid

Uppdaterat: 14 dec. 2020

Vårt kära campus, stort som ett helt gamla stan, står inför gigantiska förändringar. Som Esset tidigare rapporterat om tillhör ombyggnaden av Mimers trappa denna omvandling, men KTHs ambition sträcker sig längre än så. Esset har genom en källa inom Akademiska hus kunnat gå till botten med vad Campusplan 2023 faktiskt kommer innebära.En av de större förändringarna är nya Campus Albano, stället en idag endast finner sig som straff från Tentagudarna i nuläget. Här byggs 1000 nya studentbostäder samt 70.000 kvm universitetslokaler och kommer bli ett delat campus mellan KTH och SU. Albano kommer bli ett tillägg till KTHs campus med spännande arkitektur och hållbara byggnadslösningar. Väl värt ett besök både nu och när allt är färdigt.


Campusplanen säger att KTH vill bygga ett torn på en av byggnaderna vid M. Detta tror redaktionen är tänkt att hjälpa studenter som gått vilse i skogen efter ett rejv att hitta hem till slut. Detta dementeras av Sara Eriksson, KTH:s projektledare för campusplanen och Essets hemliga kontakt på insidan, som menar att idén kom från arkitekterna som var involverade i planen och att tanken var att det skulle visa att M var KTHs nya mittpunkt.


Hur redaktionen tror Fyren vid M kan rädda våra vilsna studenter, tyvärr är de nu dömda att irra omkring i skogen för all framtid.


Det riktigt saftiga i dokumentet, om en kan säga så, händer nära Nymble. Mellan försvarshögskolan, de mystiska skorstenarna som inte är kärnkraftverket och parkeringsplatsen framför Akademiska hus är det tänkt att bli ett torg likt det utanför KTH entré. Syftet är inte att skapa en enorm uteservering för Dr falafel utan det ska bli ett utrymme för evenemang och aktiviteter. Akademiska hus vill göra något med platsen och känner att den är ämnad för något stort, men exakt vad det ska innehålla och hur det ska se ut är ännu inte bestämt, säger Sara.

Redaktionens förslag är att återskapa Järnvägsgrillen vid KTHs nya torg, komplett med lokalt odlade råvaror och cirkulär ekonomi för att verkligen sätta platsen på kartan.


Hotellet som det ryktades skulle byggas ovanpå Syster och Bror har lagts på is. Enligt Sara ville inte akademiska hus ha verksamheter som inte ingår i universitetsmiljön.


Framtiden för L-huset togs inte upp i Campusplanen. Men enligt Sara hoppas Akademiska hus på att kunna hyra ut de tomma kontoren som finns ut mot Drottning Kristinas väg till Försvarsmakten. Dessvärre har inte Försvarsmakten hört av sig ännu och därför står de tomma i nuläget.


Planen säger att Osquars Backe ska få sin identitet stärkt med coworking och gemensamma ytor i bottenvåningarna. Tanken var god, anställda på KTH skulle kunna arbeta oavsett vilket campus de befann sig på. Men Sara påpekar att så är inte fallet längre. Situationen under Coronapandemin har visat att en kan arbeta helt platsoberoende. Dessutom är lokalerna längs backen redan uthyrda och behöver inte någon ändrad användning. Det är här Mimers trappa kommer in, den nya trappan ska bli en cool ny plats att hänga på.


Planen visar även två intetsägande blå rutor, den ena på andra sidan sankmarkerna utanför Coffice, nu även känd som Cofficeparken, och den andra på asfaltsytan bakom operahögskolan. Sara förklarar att detta har inrättats som byggrätter för framtida exploatering men att ingenting finns planerat ännu.


Vad kommer då ske?


Mycket håller redan på att ske, renoveringen av lektionssalar, byggandet av ett utegym vid KTH hallen, förbättring av cykelförvaring med säkra cykelförråd och projekt för att minska energianvändningen på KTH. Sedan berättar Sara att de hoppas skapa en ny temporär, pop-up miljö likt Dome of Visions som stod vid trappan närmast Valhallavägen. Det har gjorts utredningar om det men inget har bestämts ännu


Vad denna utredning visat finns det inte mycket KTH Campusplan 2023 kan berätta om framtiden för campus. Men däremot visar den de drömmar och ideér som finns för att utveckla campus.


Henrik Bergström

Skribent


Iris Åberg

Illustrationer


Om du har ett förslag på förändring på campus kan du maila dina ideér till redaktionen

Comments


Annons

Annonsera med ESSET

Senaste artiklarna

Annons

bottom of page