top of page

Klarar du matten på högskoleprovet?


I lördags gick årets andra högskoleprov av stapeln, vilket innebär att det återigen blivit dags för samtliga svenska nyhetssidor att publicera quiz med ordförståelsen från de verbala provpassen. Vi på Esset vill naturligtvis inte vara sämre, men frågar oss samtidigt varför allt fokus ska ligga på just denna del? Därför presenterar vi ett nytt quiz där vi ger lite kärlek även till den kvantitativa delen av högskoleprovet. Klarar du att lösa följande tio uppgifter? Fram med penna och papper, det borde vara en baggis för en KTH-student, eller hur!


XYZ – Matematisk problemlösning

1) Vilket värde har x om 5x + 66 = y/2 och y = 12x?

A) 6

B) 33

C) 66

D) 132/7


2) a ≠ 0. Vilket svarsalternativ motsvarar med säkerhet (ab)/a + b/a?

A) 1/2

B) 1

C) b

D) a


3) En triangel med basen 4 cm har lika stor area som en kvadrat med sidan 6 cm. Hur stor är triangelns höjd?

A) 3 cm

B) 6 cm

C) 9 cm

D) 18 cm


4) Vad är 1⁻¹ + 1⁰ + 1¹ ?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3


KVA – Kvantitativa jämförelser

5) Tre vanliga sexsidiga tärningar kastas slumpmässigt en gång.

Kvantitet I: Sannolikheten att få tre femmor

Kvantitet II: Sannolikheten att summan av det tärningarna visar är 15


A) I är större än II

B) II är större än I

C) I är lika med II

D) Informationen är otillräcklig


6) 3 teskedar motsvarar 1 matsked. 5 kryddmått motsvarar 1 tesked.

Kvantitet I: 8 kryddmått och 1 matsked

Kvantitet II: 2 teskedar och 10 kryddmått


A) I är större än II

B) II är större än I

C) I är lika med II

D) Informationen är otillräcklig


7) x < y < z

Kvantitet I: (x + z)/2

Kvantitet II: (x + y + z)/3


A) I är större än II

B) II är större än I

C) I är lika med II

D) Informationen är otillräcklig


NOG – Kvantitativa resonemang

8) I en park finns endast tre sorters träd: almar, ekar och lönnar. Hur stor andel av träden i parken är ekar?


(1) Ekarna och almarna utgör tillsammans 50 % av träden i parken.

(2) Ekarna och lönnarna utgör tillsammans 70 % av träden i parken.


Tillräcklig information för lösningen erhålls

A) i (1) men ej i (2)

B) i (2) men ej i (1)

C) i (1) tillsammans med (2)

D) i (1) och (2) var för sig

E) Ej genom de båda påståendena


9) Lisa och Thea ska låna en film av Karin. Karin har 40 olika filmer. Hur många av Karins filmer har varken Lisa eller Thea sett tidigare?


(1) Lisa har sett 25 av filmerna. Thea har sett alla utom 10 av filmerna.

(2) 25 av filmerna som Thea har sett har även Lisa sett.


Tillräcklig information för lösningen erhålls

A) i (1) men ej i (2)

B) i (2) men ej i (1)

C) i (1) tillsammans med (2)

D) i (1) och (2) var för sig

E) Ej genom de båda påståendena


10) m och n är två olika positiva heltal. Är m > n?


(1) n är jämnt delbart med 30 men inte med 4. m är jämnt delbart med 60.

(2) Både m och n är jämnt delbara med 13.


Tillräcklig information för lösningen erhålls

A) i (1) men ej i (2)

B) i (2) men ej i (1)

C) i (1) tillsammans med (2)

D) i (1) och (2) var för sig

E) Ej genom de båda påståendena

 

Under detta stycke finns det en bild på en gullig katt. Syftet med bilden är att facit inte ska synas på din skärm samtidigt som du svarar på frågorna. Varje gång som du fuskar genom att scrolla förbi katten och kollar på svaren innan du är helt färdig med quizet föds en ny handelsstudent.Facit:

  1. C

  2. B

  3. D

  4. D

  5. B

  6. A

  7. D

  8. C

  9. C

  10. E

Dags för domen! Hur många rätt fick du?


10 poäng: Wow, bra jobbat! Har du övervägt att bli asse i flervarren?


7–9 poäng: Takterna sitter i! Du är med beröm godkänd.


4–6 poäng: Hmm. Förhoppningsvis ligger mattekurserna långt bakom dig, annars blir vi lite oroliga.


1–3 poäng: Simpel chalmerist.


0 poäng: Ska man misslyckas kan man lika gärna göra det ordentligt.


Andreas Håård

Skribent

Comments


Annons

Annonsera med ESSET

Senaste artiklarna

Annons

bottom of page