top of page

För att bli en Samhällsbyggare måste du prata som en Samhällsbyggare

“Nära skjuter ingen hare”, är en mening jag säger extremt och kanske orimligt ofta med tanke på hur många harar jag har skjutit i mitt liv (ungefär noll). “Nära skjuter ingen hare”, sa jag även till min kompis som hamnade precis under gränsen till godkänt på tentan. För den ortodoxa, bokstavligt tolkande observanten kan jag informera om att ingen hare skulle ha skjutits i det här fallet heller, även om min kompis hade klarat tentan. “ Nära skjuter ingen hare” och andra ordspråk är något vi ofta använder oss av i vardagen för att på ett enkelt sätt förmedla budskap eller värderingar. Dessa är ofta baserade på gamla lärdomar eller erfarenheter. Till exempel “Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri”. Idiomatiska uttryck liknar ordspråk men anpassas grammatiskt efter sammanhanget. Exempelvis uttrycket “vara bakom flötet”, som betyder att man inte förstår. Men i det moderna samhälle vi lever i så kan många av dessa referenser kännas såväl förlegade och irrelevanta som svårförstådda. Att säga “ nu har du satt din sista potatis”, till någon som aldrig har satt en potatis i sitt liv kan kännas lite underligt. Även uttrycket “ jag skulle inte göra X för allt smör i Småland”, är idag inte ett lika vedertaget uttryck som på 1300-talet när Småland var norra Europas smör-Mecka. I grund och botten är dock ordspråk och idiom riktigt bra sätt att föra kunskap och lärdomar vidare, så därför har vi på Esset tagit oss an uppgiften att piffa upp några gamla talesätt och sätta lite S-sektionsprägel på dem. Så, för att du i framtiden ska kunna visa vilka ofantliga kunskaper och färdigheter du besitter, kan du förslagsvis börja inkludera dessa ordspråk i ditt vardagliga vokabulär: Istället för: “ Först till kvarn får först mala” Säg: “ Först till maskin får först mikra” (Alla vi som minns tiden innan pandemin minns även den dagliga lunchrushen) Istället för: “ Jag anar ugglor i mossen” , Säg: “Jag anar rhoca-gil i Hallandsåsen” (En S-ingenjör glömmer inte) Istället för: “Ropa inte hej förrän du är över bäcken” Säg: “Ropa inte godkänt förrän resultaten finns i Ladok” (Det finns inget värre än att kugga en tenta som man trott att man klarat) Istället för: “Äpplet faller inte långt från trädet” Säg “Isälvssediment avlagras inte långt från inlandsisen” (Throwback till istiden) Istället för: “Döm inte boken efter omslaget” Säg: “Döm inte Zoom-mötet efter breakout-rummet” (Ibland hamnar man i stela breakout-rum där ingen riktigt har något att säga, men det betyder inte att resten av mötet är dåligt) Och så slutligen: Istället för: “Nära skjuter ingen hare” Säg: “Nära träffar inte jämviktspunkten mellan utbud och efterfrågan ” Avslutningsvis vill vi också belysa några gamla hederliga ordspråk och idiom som faktiskt står oss samhällsbyggare varmt om hjärtat: “Alla vägar leder till Rom” “Det går som tåget” “Gammal som gatan” “Det finns inte på kartan” “Ha en skruv lös” Daniel Wollberg Skribent Shakar Garmeny Illustration Har ni några andra (riktiga eller påhittade) samhällsbyggiga ordspråk som ni brukar använda? Berätta!

För att bli en Samhällsbyggare måste du prata som en Samhällsbyggare
bottom of page