Det kan du förvänta dig på morgondagens SM

Imorgon tisdag går terminens sista sektionsmöte av stapeln. Det blir också det första ordinarie sektionsmötet som hålls digitalt. Esset har kontaktat flera personer, som har mycket att göra med våra sektionsmöten, för att höra om deras tankar kring de rådande omständigheterna. Esset har frågat tre experter på sektionsmöten om SM2. Från vänster till höger: Astrid Lindblom (mötesordförande), Kalle Escher (mötesordförande) och Gabriel Boquist (ledamot i valberedningen). Reflektioner från det extrainsatta sektionsmötet Vi fick en liten försmak på den digitala mötesformen genom ett extrainkallat sektionsmöte för ungefär en månad sedan. Där beslutades det att införa en helt ny funktionärsgrupp: Sångbokskommittén vars uppdrag är att ta fram sektionens sångbok. Esset har kontaktat Astrid Lindblom och Kalle Escher som är Mötesordförande på sektionen. De tycker att det var kul att så många var intresserade av att vara med på mötet även om det kanske inte var jättemånga som bidrog till diskussionen. Kalle tror att det var många som tog chansen att umgås med sina klasskompisar, om än virtuellt. “Sångboken är nog viktig för många, men kanske inte så viktig att man är villig att argumentera för sin sak på ett sektionsmöte” säger han. Astrid är försiktigt positiv och hoppas att trenden smittar av sig på SM 2 där uppslutningen historiskt sett varit rätt så begränsad. De båda ser flera fördelar med den digitala mötesformen. Bland annat krävs det mindre ansträngning att ansluta till mötet hemifrån jämfört med att sitta kvar i skolan i flera timmar efter lektionstid samtidigt som man får möjligheten att delta i den diskussion man är intresserad av. Men mötet kommer inte bara med fördelar. “Det digitala sektionsmötet är väldigt smidigt för mötesdeltagarna men fruktansvärt osmidigt för oss” säger Astrid. Hon förklarar att det krävs en hel del arbete i bakgrunden för att allt skulle flyta på smidigt. Bland annat testades röstningssystemet rigoröst och mycket tid gick åt att förbereda hela upplägget. Även om bara en av dem stod för snacket under mötet så var båda upptagna under hela mötet med sina sysslor, för att inte tala om att kunna delta i diskussionen då och då. Även Gabriel Boquist från Valberedningen berättar att det är det administrativa som tar tid. Det krävdes en hel del administration kring kontroll av röstlängden och han tror att nästa möte kan bli än mer komplicerat i och med att det även finns kandidater som ska lotsas in och ut ur mötet och många val som ska genomföras. Alla tre tror att det är svårt att spå hur mötet kommer gå men tror att det kommer kännas rätt så familjärt. Upplägget kommer bli mycket likt det extrainsatta sektionsmötet, om än i större skala så klart. Corona tros ha liten påverkan på hur framtida sektionsmöten genomförs Att corona kommer inspirera till en utveckling mot digitala sektionsmöten i framtiden tror Kalle inte är troligt. Det finns många som vill ha kvar det gamla beprövade sektionsmötet. “Möjligtvis kommer vi implementera en röstningsmetod som är på något sätt digital” säger han. Bland annat har ett mötessystem som THS använt sig av kommit upp på tapeten. Men för de krav som ställs på sektionsmötet fungerar poll-funktionen i Zoom väl. Gabriel är inne på samma spår. Han gillar den högtidliga känslan av sektionsmötena, framför allt när det gäller de kandidater som väljs. “Vissa roller man väljer är ju väldigt ärofyllda och det är en speciell känsla att få applåder under mötet” säger han. Mindre möten i stil med det extrainsatta mötet öppnar han dock upp för att hålla digitalt i framtiden. Bland annat för att ett vanligt möte kan komma olägligt eller under en dag man inte kan komma in till skolan. Hur kan corona påverka engagemanget på sektionen? Diagram över antal sökande kandidater, ÅKE ej medräknat. Åren 2016 och tidigare valdes Lavas projektgrupp på SM 2. Dessa kandidater räknas därmed inte med i antalet sökande. På morgondagens sektionsmöte är det 10 personer som söker förtroendeposter, enligt valhandlingarna. Det är lika många som förra året men antalet sökande har varierat mycket genom åren. Gabriel tror att det finns risk att coronaepidemin påverkar folks inställning till att engagera sig i och med att den sociala delen av studentlivet minskar när man inte ses naturligt. “Det är ju ofta det man är ute efter när man engagerar sig. Man vill ha en gemenskap. Den förstörs ju lite nu när man inte kan träffas”. Han noterar att de flesta av rollerna som har sökande redan har en grupp bakom sig, samtidigt som posterna till balkommittén och valberedningen som väljs om varje år ekar tomma. Förståeligt, menar Gabriel. “Man vill inte vara själv i en grupp liksom”. Trots att denna termin får en tråkig utveckling tycker han dock inte att det ska stoppa en från att söka poster i framtiden. Är man intresserad av en post så ska man våga ta chansen och söka. “När man väl gjort det tror jag att det blir kul” Sektionsmötesexpertenas tips till de sökande Till de som nu söker en funktionärspost för första gången har de mötesordförande ett tips: att förbereda sig. “De gånger jag har kandiderat har jag utgått från tre punkter: Vem är jag? Varför söker jag? Vad kan jag bidra med?” säger Astrid. De vill även understryka att alla som har med sektionsmötet att göra är där för att hjälpa till och att det alltid går bra att ställa frågor till de som är mötesordförande och valberedningen. “Ibland så verkar allt väldigt formellt men det behöver inte vara det, det är bara att räcka upp handen och fråga” säger Kalle. Det händer på SM 2 Vad kan vi då förvänta oss imorgon? Esset kommer liverapportera både på instagram @essetkth och här på hemsidan under hela mötet, följ gärna med i utvecklingen där om du inte kan närvara! Ordförande Mario Ishak informerar om styrelsens verksamhet under de senaste månaderna. Efter detta informerar Vice Ordförande Jesper Andersson om sektionens ekonomi. Styrelsen har en proposition där de vill ta bort en punkt i PM angående sångboken som gjorts inaktuell efter det extrainsatta sektionsmötet som införde sångbokskommittén som funktionärsgrupp. Ambassadeurgruppen har inkommit med en motion om att ta bort två punkter i PM som de menar fallit ur tiden. Punkterna handlar om att de ska arrangera Nordiskt Möte för Lantmätare och ska verka för att vidga sektionens kontaktnät mot andra högskolor. Styrelsen ställer sig positiv till ändringen. Efter detta är det dags för val. Då ska följande poster väljas: ÅKE - 19 sökande PAS - 1 sökande av 3 poster Snows ordförande - 1 sökande Qlenodansvarig - 1 sökande Sportig - 1 sökande Qulturesse - inga sökande Sångledare och vice sångledare - 1 sökande av 2 poster Balkommittén - inga sökande av 4 poster Chefredacteur - 1 sökande l’Sqlings ordförande - 1 sökande Mötesordförande - 1 sökande av 2 poster Teknikansvarig - 1 sökande Valberedningen - 1 sökande av 6 poster Sångbokskommittén - 3 sökande av 6 poster Koppla upp dig till sektionsmötet imorgon klockan 17 och följ utvecklingen eller, om du inte kan, så får du live-uppdateringar både här och på instagram. Om du har några frågor så är det fritt fram att ställa de där! Kalle Mårtensson

Det kan du förvänta dig på morgondagens SM