top of page

Utbildningsministern på besök till KTH - Esset i intervju

Utbildningsminister Anna Ekström besökte i måndags KTH, där temat var forskning kring hållbart boende och hållbara transporter. Esset fick i samband med besöket möjlighet till en intervju med ministern.


Först på agendan var ett besök till Integrated Transport Research Lab (ITRL), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för hållbara transporter. Efter detta genomfördes ett besök på Live-In lab, där Utbildningsministern fick en presentation av senaste forskningen inom hållbart boende och fick möjligheten att besöka en student som bor i huset. Rundturen fortsatte till Odqvistlaboratoriet där forskare utvecklar vinddrivna frakttransporter i samarbete med rederiet Wallenius.

- Det var roligt av massor olika skäl, kanske främst att grundutbildningsstudenter är med [i forskningsprojekten]. Jag tycker att villkoren och kvaliteten i grundutbildningen diskuteras för lite när man pratar om svensk högskola och forskning sa Anna Ekström till Esset.

Utbildningsminister Anna Ekström och rektor Sigbritt Karlsson får en genomgång av forskningscentrumet ITRL av Jonas Mårtensson.


Studenter på KTH har, som Esset tidigare skrivit om, uttryckt att det är otydligt vilka riktlinjer som står bakom om en kurs genomförs på plats eller distans. KTH anger att grundregeln ska vara undervisning på plats, men studenter upplever att huruvida en kurs genomförs på plats eller distans är godtyckligt och inte baserat på dessa riktlinjer. Utbildningsministern är tydlig med att regeringens vilja är att så mycket undervisning som möjligt återigen ska genomföras på plats och att detta är någon hon ska se vidare på.


Anna Ekström menar att det stora ansvaret för uppföljning av beslut och kvalitetssäkring av utbildningen ligger på lärosätena men att studentinflytandet är en viktig del av det svenska högskolesystemet.

- Det finns väl ingenting som är så bra för kvaliteten som ett aktivt studentinflytande, i alla fall om det är så att studenterna bryr sig mycket om kvaliteten. Min erfarenhet är att studenterna alltid gör det. Man offrar ju år av sitt liv och studieskuld för utbildningen.


Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO publicerade förra veckan en rapport om Stockholmsstudenters ekonomiska situation som visar att den genomsnittliga studenten går back med 2700 kr per månad. När regeringen föreslog att räntan på studielån skulle höjas var det många studenter som reagerade. Anna Ekström anser dock att räntehöjningen inte kommer påverka studenternas ekonomiska situation eftersom de flesta börjat jobba när de väl börjar betala av lånen.

- Jag är övertygad att även med den här höjningen som blir ca 40 kr [per månad] så kommer det svenska studiestödet vara väldigt bra. Syftet med det är ju att ingen ska behöva vara rädd för att inte kunna läsa en utbildning av ekonomiska skäl.


Att bristen på studentbostäder leder till att många väljer bort universitet i storstadsregionerna just av ekonomiska skäl är Anna Ekström väl medveten om. Att somliga studenter även tvingas till höga hyror för bostäder med dålig standard tycker hon är tråkigt. Utbildningsministern tar upp just Live-in lab som var ett av stoppen vid besöket.

- Det är väldigt bra att man försöker ta reda på hur man kan sänka kostnaderna utan att det blir allt för mycket sämre för studenterna, och hur man kan bygga klimatsmart.


Professor i marina system, Jakob Kuttenkeuler visar upp en modell av ett vinddrivet fraktfartyg i Odqvistlaboratoriet.


Under 2020 gjorde statligt ägda Akademiska Hus, som är största hyresvärden för högskolor och universitet i Sverige, ett överskott på cirka fyra miljarder kronor. Företaget ska enligt direktiv ta ut marknadshyror av sina hyresgäster med hänvisning till bland annat konkurrenssituationen gentemot andra fastighetsbolag. Samtidigt uppger lärare och skolor att det är alltför dyrt att boka lokaler för undervisning. Samhällsbyggare minns även säkert att Lantmäterihuset var nära att överlåtas till Försvarshögskolan just av en vilja att reducera lokalkostnaderna, som Esset tagit upp en tidigare artikel. Anna Ekström anser att modellen med marknadsmässiga hyror fungerar bra.

- Det är ett jätteviktigt uppdrag att Akademiska Hus arbetar med att se till att hyrorna är rimliga. Jag tycker ändå att det är ett schysst system att man tar ut marknadsmässiga hyror. Vi ska veta det, att när Akademiska Hus gör överskott, då kommer det tillbaka till statskassan som kan användas i forskning och utbildning.


Hon tillägger att regeringen under 2020 höjde ersättningen till högskolor och universitet. Men att det skulle finnas en risk att detta orsakar en cykel där höjda anslag leder till fortsatt höjda hyror avfärdar hon.

- Där får du hålla koll på politikerna så att de inte gör det, säger hon och skrattar.


Efter Essets intervju väntade formella samtal med både rektorn och Tekniska högskolans studentkår, THS. Fem frågor var på kårens agenda under det 25 minuter långa mötet:

  • THS ekonomi och beroendeställning till KTH efter kårobligatoriets avskaffande.

  • Att de som läser tekniskt basår på KTH inte räknas som studenter.

  • Studenters mående under pandemin och längre fram.

  • Utbytesstudenter får visum för nära inpå skolstarten efter beslut från Migrationsverket vilket begränsar den internationella mottagningen.

  • Förslaget till ändring i utlänningslagen som påverkar doktoranders etableringsrätt i Sverige.

Representanter från THS i möte med Anna Ekström.


I en kommentar till Esset skriver kårordförande Teo Elmfeldt:

- Anna visade stort intresse för de frågor som vi lyfte, och en stor medvetenhet kring de problem som studenter och studentkårer tampas med. Vi är särskilt nöjda över att hon tog anteckningar kring hur vår internationella mottagning drabbas av Migrationsverkets beslut att korta visumperioden innan studier från en månad till två veckor. Vi avslutade med att bjuda in till THS 120, vårt jubileum den 9 april.


Karl Mårtensson

Chefredacteur

Henrik Bergström

Fotograf, reporter


Comments


Annons

Annonsera med ESSET

Senaste artiklarna

Annons

bottom of page