Mottagningen 470 000 kr dyrare

Uppdaterat: 18 sep. 2020

Styrelsen tog den 18:e juni beslut om att ändra i Sektionens budget avseende mottagningen. Resultatet justeras till -550 000 kr jämfört med de -80 000 som beslutats vid sektionsmöte 4 i november.


I en kommentar till Esset skriver styrelsens ordförande Mario Ishak att det varit omöjligt att få in samma nivå av sponsring som tidigare och att kraftiga nedskärningar kan leda till negativa konsekvenser för både studier och studentliv.


“Styrelsen anser att mottagningen är extremt viktigt för de nya studenterna och skulle den sparas in på för mycket riskerar det att bli följdverkningar” skriver han.


Frågan om fastställande av budget är vanligtvis sektionsmötets ansvar men styrdokumenten tillåter att styrelsen tar denna typ av beslut om brådskande skäl föreligger. Mario hänvisar till att eftersom sektionsmöten inte får genomföras under ferie var detta beslut att anse som brådskande. Under nästa sektionsmöte kommer styrelsen även öppna upp för diskussion kring detta beslut. Han vidhåller att Sektionens ekonomi är fortsatt god och att det finns goda förutsättningar för att fortsätta med sektionens ordinarie verksamhet även efter coronakrisen.

Annons

Annons

Sök posterna till SM2

Senaste artiklarna

1/3